Stikstof

Uit Wiet Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Stikstof is een vitaal element voor het planten en dierenleven. Stikstof vervult een aantal belangrijke functies in de totale stofwisseling van de plant en is essentieel voor de aanmaak van chlorofyl (zie CAnna’s infokoerier Magnesiumtekort ).

Stikstof komt relatief veel voor in het universum; de zon en allerlei soorten sterren bevatten veel Stikstof. Het is het vierde meest voorkomende element, uitgaande van gewicht, in de aardkorst. De bruine en rode kleur van de aarde wordt veroorzaakt door Stikstof. Stikstof wordt al gebruikt sinds de prehistorie en is vandaag de dag nog steeds het goedkoopste, meest voorkomende en belangrijkste metaal.In het algemeen is Stikstof slecht opneembaar voor de plant. Het kan alleen in bepaalde vormen en onder juiste condities voldoende worden opgenomen door de wortels. Grond bevat zelden te weinig Stikstof, maar het is wel mogelijk dat voor de plant opneembare vormen van Stikstof ontbreken. De opneembaarheid van Stikstof is sterk afhankelijk van de pH; in zure bodems is normaal voldoende opneembaar Stikstof aanwezig.

Stikstof tekort

Cannabis gaat zeer efficiënt met de opname van Stikstof om en heeft onder normale condities weinig last van Stikstoftekorten. Behalve tijdens een hevige groei of hoge plantbelasting kunnen er tijdelijk Stikstofgebreksymptomen optreden die vanzelf weer weggaan. Deze symptomen zijn niet schadelijk voor de opbrengst. Een Stikstofgebrek kenmerkt zich door een sterke vergeling van de jonge bladeren en groeischeuten tussen de nerven. Dit komt hoofdzakelijk omdat Stikstof in de plant niet mobiel is. De jonge bladeren kunnen dus geen Stikstof onttrekken aan de oudere bladeren. Bij een ernstig Stikstoftekort kunnen ook de oudere bladeren en de kleinere nerven in het blad vergelen.

Chronologisch

 1. Groen-gele verkleuring, van binnen naar buiten in de jonge bladeren en in de groeischeuten. De nerven blijven meestal groen.
 2. Verdergaande vergeling tot soms bijna wit van de bladeren, ook grote bladeren worden geel. Dit remt de groei.
 3. In ernstige gevallen treedt er necrose op in het blad en is de groei en bloei van de plant geremd.

Oorzaak

 • De pH in het wortelmilieu te hoog is (pH> 6,5)
 • Er veel zink en mangaan in het wortelmilieu voorkomt
 • De Stikstofconcentratie in het wortelmilieu te laag is
 • De worteltemperatuur laag is
 • Het wortelmedium te nat is waardoor de zuurstof voorziening in de wortel stagneert
 • Het wortelstelsel slecht functioneert door beschadigde, geïnfecteerde of afgestorven wortels
 • Er teveel licht bij het voedingsvat komt: licht bevordert de algengroei (verbruiken ook Stikstof) en breekt Stikstofchelaten af

Wat te doen

 • Lichte Stikstofgebreksymptomen zijn tamelijk makkelijk omkeerbaar. Het gebrek is, afhankelijk van de oorzaak, met verschillende remedies op te heffen. Men kan de pH verlagen, een overmatige mangaan- of zinkbemesting voorkomen, Stikstofchelaat toevoegen aan het substraat, de drainage verbeteren of de temperatuur van de grond verhogen. Eventueel kan een bladbemesting met Stikstofchelaten worden toegepast. Bij de hydroteelt is een Stikstofgebrek in de plant, mits gebruik gemaakt van een goede meststof, nagenoeg uitgesloten.
 • Ga naar uw vakhandelaar, hij kan u voorzien van kundig advies en de juiste producten. Een meststof met de goede samenstelling bevat voldoende opneembaar Stikstof.
 • Indien een tekort zichtbaar wordt, is het toevoegen van Stikstofchelaten aan de grond minder effectief en werkt het langzamer dan blad-bemesting. Om namelijk 1 kg Stikstof in de wortels te brengen moet 5 tot 10 keer zoveel Stikstofchelaat toegevoegd worden. De Stikstofchelaten moeten goed door de grond gemixt worden. Dit omdat daglicht de chelaten afbreekt en de Stikstofchelaten alleen effectief zijn rondom de wortels.
 • Het beste kun je de bladeren met een waterige oplossing van EDDHA- (max. 0,1 gram per liter) of EDTA-chelaten (max. 0,5 gram per liter) bespuiten.

Tips

 • De bladeren bespuiten als het donker wordt (nooit onder fel licht),
 • 70-80% van de bovenstaande maximale do-sering is veiliger,
 • Test op een aantal bladeren en wacht twee tot vier dagen, is het resultaat goed, dan kunt u de rest behandelen
 • Verbeteringen moeten binnen twee tot vier dagen zichtbaar zijn (afhankelijk van de ge-zondheid van de plant),
 • De behandeling mag na een week herhaald worden.
 • Organische mest zoals stalmest, kippenmest en champignoncompost toegevoegd aan de bodem verrijken de aarde met natuurlijke chelaten. Wees voorzichtig, voorkom verbranding in de wortels.
 • Speciale enzympreparaten breken dode wortels af zodat nieuwe wortels gevormd kunnen worden en bacteriën die in symbiose met de plant leven beschermen de wortels tegen schimmel en maken het mogelijk voor de plant organisch gebonden Stikstof op te nemen.

Een hoog Stikstofgehalte in de aarde beschadigt de plant niet, maar het verhindert de opname van fosfaat. Hoge chelaat concentraties zijn giftig voor de plant.

420shop online headshop