EC

Uit Wiet Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De electrische geleidbaarheid (EC) van de voedingsoplossing in het wortelmilieu van gewassen, is een maat voor de concentratie van en de hoeveelheid aan nutriënten. Dat met de EC de groei van de plant en de kwaliteit van de vruchten kan worden gemanipuleerd, is algemeen bekend. De EC in de grond of het substraat beïnvloedt immers de verdamping van het gewas, het aanslaan van de wortels, de vegetatieve en generatieve groei, de kwaliteit en de houdbaarheid van de vruchten, etcetera.

Het voornaamste effect van de EC is de beïnvloeding van de wateropname: hoe hoger de EC, des te moeilijker neemt de plant water op. De interne waterhuishouding van de plant speelt bij het tot stand komen van deze effecten een belangrijke rol.

Waterpotentiaal en turgor

Om te kunnen begrijpen hoe EC, interne waterhuishouding en groei met elkaar samenhangen, volgt hier eerst een stukje plantfysiologie. Een plant is voor het grootste deel niets anders dan water. Om bladeren en vruchten te kunnen maken, moet er dus water in de groeiende weefsels komen. Dit water moet worden afgetapt van de hoofdstroom, die via de wortels en het vaatstelsel de plant verlaat door verdamping. Om water te kunnen aftappen, ontwikkelen plantedelen een soort zuigkracht, de 'waterpotentiaal'. Het opgenomen water leidt tot een bepaalde druk in de cellen, de z6genaamde turgor. Deze druk zorgt ervoor dat cellen kunnen groeien. Bij de concurrentiestrijd tussen de verdamping en de zuigkracht van de groeiende cellen speelt de EC een belangrijke rol. Als de EC hoog is, en de wateropname door de wortels daardoor moeilijker, krijgen de groeiende weefsels moeilijker water binnen. De turgor daalt dan en de groei neemt af. Dit gebeurt vooral wanneer door hoge instraling of lage luchtvochtigheid de verdamping ook al sterk aan de waterstroom trekt. Vaak weren cellen zich daartegen door zelf weer extra zuigkracht op te bouwen. Zij maken dan osmotisch actieve stoffen, zoals suikers en zuren. Dit is een van de redenen, waarom de EC effect heeft op de smaak.

Bladgroei bladeren verliezen 7% van bun turgor voor elke verhoging van de EC met 1 mS/cm. In vergelijking met een EC van 1 mS/cm was de turgor bij 8 mS/cm met circa 50% gedaald. Uiteraard heeft dit een negatief effect op de grootte van het blad en dus op de hoeveelheid onderschept licht en daarmee op de groeisnelheid . De wortelgroei is veel minder gevoelig voor verhoging van de EC. Door relatief meer wortels te maken probeert de plant het negatieve effect van de EC op de wateropname tegen te gaan. Ook sluit het de huidmondjes wat meer, waardoor de verdamping wordt geremd.


Bewaren van pure & verdunde plantenvoeding Men dient ten eerste er altijd voor te zorgen dat de flessen en kannen voedingen & supplementen niet te koud of te warm opgeslagen wordt, de werkzame stoffen in de voeding kunnen hierdoor afbreken en het gewas kan daardoor zelfs beschadigt raken, de meest optimale temperatuur voor het opslaan is circa 10 tot 25 graden. Verder dient men ervoor te zorgen dat de flessen of kannen voedingen & de supplementen niet direct in het zonlicht, of direct onder een hoge druk lamp geplaatst worden, ook hierdoor kunnen de werkzame stoffen afbreken. Men dient voeding die men aanmaakt en die niet door een circulatiepomp in beweging wordt gehouden, niet langer dan 24 uur te bewaren.

420shop online headshop