Coffeeshop

Uit Wiet Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Coffeeshop

Een “coffeeshop” is in Nederland een openlijk verkooppunt van cannabis. De verkoop van koffie is een bijzaak. Alcohol mag er sinds 2007 niet meer worden verkocht. Naast de functie van winkel heeft een coffeeshop ook de functie van ontmoetings- en ontspanningsruimte en gebruiksruimte voor cannabis.

(Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Coffeeshop)

Gedoogbeleid

De gedoogcriteria voor coffeeshops (AHOJG-criteria)

De verkoop van cannabis is formeel in strijd met de wet. Toch is er landelijk voor gekozen niet op te treden tegen de verkoop van cannabis vanuit gedoogde coffeeshops. Voor de coffeeshophouder en zijn personeel gelden hierbij de AHOJG-criteria. Dat betekent dat slechts onder strikte voorwaarden de verkoop van cannabis in coffeeshops wordt gedoogd. Onder de navolgende voorwaarden zal in beginsel tegen coffeeshops die op grond van het lokale driehoeksoverleg worden gedoogd, niet strafrechtelijk worden opgetreden:

A geen affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit; H geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; O geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshop, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten; J geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar; G geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram). Onder “transactie” wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper. In de driehoek kan de maximale handelsvoorraad van gedoogde coffeeshops worden vastgesteld. Tegen een handelsvoorraad onder het maximum wordt in beginsel niet opgetreden. De in de coffeeshop aanwezige voorraad cannabis mag in elk geval de 500 gram niet te boven gaan.

Marktbescherming

Er zijn 666 coffeeshops in Nederland. Dit waren er in 2004 nog 737. Nog vier gemeenten bieden maar de mogelijkheid om een Coffeeshop te openen.

Oudere ondernemers hebben doelbewust een oligopolie in de hand gewerkt en hun dekkingsbereik gemaximaliseerd. Het huidige aantal coffeeshops per 10.000 inwoners daalt: iets wat de(beschermde) ondernemers geen windeieren legt. Het gemiddelde aantal inwoners per coffeeshop steeg van 28.751 in 2007 naar 29.990 in 2009.

Landelijk daalde het aantal naar het huidige cijfer van 0,47 Coffeeshops per 10,000 inwoners. In Amsterdam is dit het hoogst, ruim 2,98 per 10,000 inwoners. Ruim 2/3 (69%) van de gemeenten waar Coffeeshops binnen de grenzen gevestigd zijn werken met het zogeheten 0-beleid. In 23% is er een maximumbeleid. Beide modellen laten geen nieuwe concurrentie toe voor bestaande ondernemers. Bron: Coffeeshops in Nederland 2009, Intraval

Coffeeshop per regio

 • Amsterdam
 • Noord Holland
 • Zuid Holland
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Limburg
 • Gelderland
 • Drenthe
 • Utrecht
 • Groningen
 • Friesland
 • Overijssel

Externe links

420shop online headshop